Company Logo

Oznámenie o začatí územného konania - Kanalizácia a ČOV

 

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Združenie obcí BOCOV II, Hlavná ulica 177/5, 076 17 Nižný Žipov, IČO: 53916387 podalo dňa 11.1.2024 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Nižný Žipov, Zemplínska Nová Ves, Stanča, Egreš, Čeľovce - Kanalizácia a ČOV“ v katastrálnych územiach: Nižný Žipov, Úpor, Zemplínsky Klečenov, Stanča, Egreš, Čeľovce.

Mesto Trebišov, príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /ďalej len „stavebný zákon“/ v súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 22.04.2024 (pondelok) o 9.00 hod. so zrazom pozvaných na Mestskom úrade vTrebišove, M.R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov, 3. posch., zasadačka, č. dv. 315.

Dokument vo formáte PDF (2,20 MB)

 

Kontakt

Adresa:
Obec Stanča
Hlavná 139/139
076 16 Stanča

Tel.: 056 / 679 86 14
Fax.: 056 / 679 86 14

E-mail:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a.s.,
pobočka Trebišov
číslo účtu: 4030204264
kód banky: 7500
IBAN: SK48 7500 0000 0040 3020 4264
BIC: CEKOSKBX

IČO: 00689734
DIČ: 2020758663

Úradné hodiny:
Po  7:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Ut  nestránkový deň
St  7:30-12:00 13:00-18:00
Št  nestránkový deň
Pi  7:30 - 12:00
Správca obsahu: Obec Stanča, Hlavná 139/139, 076 16 Stanča, tel.: 056 / 679 86 14, fax.: 056 / 679 86 14, e-mail: obec@stanca.sk

© 2024 Obec Stanča.