Company Logo

Oznámenie o strategickom dokumente. Územný plán obce Zemplínska Nová Ves

 

OZNÁMENIE O STRATAGICKOM DOKUMENTE

Zmeny a doplnky č.5

Územný plán obce Zemplínska Nová Ves


Dokument vo formáte PDF

 

 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Stanča

Podmienky spôsobu, účasti a vykonanie voľby hlavného kontrolóra obce Stanča a náležitosti prihlášky.

Dokument vo formáte PDF

Výzva na spoluprácu

 

Záverečný účet Obce Stanča za rok 2021

Záverečný účet Obce STANČA za rok 2021


 

Dokument vo formáte PDF

 

 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu Stanča
OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

občanovi Martin Veľk

Dokument vo formáte PDF

  

Štrajková pohotovosť

 

Členské mestá a obce ZMOS sú v štrajkovej pohotovosti, ktorá sa vyhlasuje od 19. mája 2022 do odvolania.

 

 

Kanalizácia a ČOV

Nižný Žipov, Zemplínska Nová Ves, Stanča, Egreš, Čeľovce - Kanalizácia a ČOV. Oznámenie o začatí zisťovacieho konania - zaslanie zámeru a žiadosť o stanovisko.

Dokument vo formáte PDF

Zámer: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nizny-zipov-zemplinska-nova-ves-stanca-egres-celovce-kanalizacia-cov

 

 

Oznámenie VSD o vstupe na pozemok

Oznámenie VSD o vstupe na pozemok vo verejnom záujme za účelom vykonania úprav vlastného distribučného zariadenia.

Dokument vo formáte PDF

 

 

Údaje o komunálnom odpade

 

Podľa Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 81, bod 7, písm. j) má obec povinnosť zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka do 31. mája príslušného kalendárneho roka.


  Dokument vo formáte PDF 

 

 

Oznámenie o zmene bankového účtu

 

Touto cestou Vám oznamujeme , že ku dňu 25. 03. 2022 dochádza k zmene bankového spojenia pre poukazovanie platieb na účet obce Stanča, ktorý je vedený v Československej obchodnej banke, a.s., pobočka Trebišov, nasledovne:


číslo účtu: 4030204264

kód banky: 7500

IBAN: SK48 7500 0000 0040 3020 4264

BIC: CEKOSKBX


  Dokument vo formáte PDF 

 

 

Komunitný plán sociálnych služieb

 

Komunitný plán sociálnych služieb obce Stanča na roky 2022 – 2030


  Dokument vo formáte PDF 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Stanča


  Dokument vo formáte PDF 

 

 

Kontakt

Adresa:
Obec Stanča
Hlavná 139/139
076 16 Stanča

Tel.: 056 / 679 86 14
Fax.: 056 / 679 86 14

E-mail:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a.s.,
pobočka Trebišov
číslo účtu: 4030204264
kód banky: 7500
IBAN: SK48 7500 0000 0040 3020 4264
BIC: CEKOSKBX

IČO: 00689734
DIČ: 2020758663

Úradné hodiny:
Po  7:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Ut  nestránkový deň
St  7:30-12:00 13:00-18:00
Št  nestránkový deň
Pi  7:30 - 12:00
Správca obsahu: Obec Stanča, Hlavná 139/139, 076 16 Stanča, tel.: 056 / 679 86 14, fax.: 056 / 679 86 14, e-mail: obec@stanca.sk

© 2024 Obec Stanča.